Изправени сме пред техническите, социалните и екологичните предизвикателства на сектора

Проучване + Развитие + иновации / Устойчивост

Въз основа на мисленето за жизнения цикъл, ние разработваме проекти и проучвания, свързани с:

  • Смекчаване и адаптиране към промяната на климата
  • Изчисляване на влиянието на въглерода, водата и на околната среда на продукта.
  • Анализ на жизнения цикъл за селскостопански производства с помощта на софтуер SimaPro
  • Нисковъглеродно земеделие и поддържане на въглерод в почвата.