Изправени сме пред техническите, социалните и екологичните предизвикателства на сектора

Проучване + Развитие + иновации

В ТЕПРО гледаме на селското стопанство от актуална гледна точка, вземайки предвид технологичния и дигитален напредък в сектора. Залагаме на изследвания, разработки и иновации, прилагани в сектора, като предпочитаме приемането на нови авангардни техники и инструменти.

Това предизвикателство за преминаване към интелигентно земеделие върви ръка за ръка с осъзнаването на устойчивостта. Стремим се да смекчим отрицателните въздействия върху околната среда, да разработваме стратегии за адаптиране към промяната на климата и да насърчаваме ефективното, рационалното и ефикасното използване на ресурсите в селскостопанското производство чрез нови технологии.

Развитие

Актуализираме и проверяваме нови прототипи, нови култури и нови технологии в полето.

Устойчивост

Работим за смекчаване и адаптиране на селското стопанство към промяната на климата и неговите въздействия.

Зелена икономика

Gestión Agrícola, trabajo de campo proyecto de I+D+i

Ние изучаваме жизнеспособността на културите, за да допринесем за биоикономиката, и залагаме на концепцията за кръгова икономика: намаляване на вложените ресурси, повторно използване на странични продукти и рециклиране на отпадъци.

Иновация

Включваме се в иновативни проекти, за да сме в челните редици на управлението и производството, следвайки пътя на интелигентното земеделие.

Proyectos Desarrollados:

APGEFERT

SWARMTEP

Cartel proyecto AA-17-0115-1-SWARMTEP

GRUPO OPERATIVO

PROYECTO SUBVENCIONADO

Novedades sobre I+D+i

Estas son las últimas publicaciones sobre I+D+i en el BLOG de TEPRO Consultores