Ние увеличаваме максимално потенциала на всяко стопанство чрез професионално и устойчиво управление на ресурсите, генериране на мащабни икономии и диверсификация на рисковете с цел оптимизиране на рентабилността на реколтата.

Управление на стопанството / Интеграция с агроиндустрията

Предлагаме и управляваме интегриращи проекти между клиенти и хранително-вкусовата промишленост, които генерират и гарантират по-голяма стойност на продукта, диференцирано и качествено стабилно във времето предлагане.

От самото начало заложихме на установяването на търговски отношения чрез договори с преработвателната промишленост, поради което през годините разработваме различни договори за производство и продажба на селскостопански продукти от различен характер и предназначение, сред които като особено важни се очертават:

  • Производство на домати за приготвяне на концентрати, сушени и белени домати.
  • Производство на лук за дехидратирани, смесени и лиофилизирани продукти.
  • Производство на картофи за производство на чипс, замразени храни и снаксове.
  • Производство на тиква за дехидратирани сосове и пюрета
  • Производство на сладка царевица за промишлено варене, консервиране или замразяване.
  • Производство на портокалов сок за концентрат и производство на натурални сокове.