Изправени сме пред техническите, социалните и екологичните предизвикателства на сектора

Проучване + Развитие + иновации/ Иновация

Тепро разработва, популяризира и внедрява иновативни идеи и технологии, които оптимизират земеделското производство и управление:

  • Информационни тегнологии
  • Интернет на нещата
  • Дистанционно наблюдение
  • Big-Data
  • Сензоризация
  • Дронове
  • Модели за подпомагане на вземането на решения.