Ние увеличаваме максимално потенциала на всяко стопанство чрез професионално и устойчиво управление на ресурсите, генериране на мащабни икономии и диверсификация на рисковете с цел оптимизиране на рентабилността на реколтата.

Управление на стопанството / Земеделско и животновъдно производство

Нашият модел на управление ни позволи да се специализираме и да сме в челните редици в различните производствени области, като генерираме добавена и диференцирана стойност за всеки клиент.

За това разполагаме с ефективни ресурси и инструменти, които, съчетани с обширни знания, получени от опит, обучение и иновации, генерират ефективни технически и икономически решения в управлението на стопанствата.

Пример за ангажираност и професионализъм е постигнатият обем на управление в много от секторите на земеделието и животновъдството, в които изпъкват:

  • Над 7000 хектара маслинови горички в различни производствени системи.
  • Над 500 хектара бадемови дървета от най-търсените на пазара сортове.
  • Над 1500 хектара портокалови, мандаринови, лимонови и грейпфрутови дървета, със сортове, адаптирани към различните производствени райони.
  • Ние управляваме производството на над 50% от площите с киноа в Андалусия.
  • Близо 2000 хектара домати, предназначени за промишлеността в Андалусия, Екстремадура и Португалия.
  • Освен това изпълняваме договори за агробизнеса с продукти като картофи, лук и др.