Ние увеличаваме максимално потенциала на всяко стопанство чрез професионално и устойчиво управление на ресурсите, генериране на мащабни икономии и диверсификация на рисковете с цел оптимизиране на рентабилността на реколтата.

Управление на селскостопанските стопанства

Нашият екип от постоянно обучаващи се професионалисти интегрира и съчетава опит и младост и поема ангажимента да предоставя на нашите клиенти идеи и решения, за да се справят с предизвикателствата и развитието на сектора.

В момента обслужваме над 80 000 хектара, структурирани в три основни производствени зони: напоявани култури, дъждовни култури и животновъдство.

Земеделско и животновъдно производство

Над 80 000 хектара, управлявани в Испания, Португалия и България чрез професионални услуги, съобразени с всеки клиент.

Интеграция с агроиндустрията

Ние гарантираме стабилни доставки на суровина с пълна проследимост. Ние прилагаме необходимите протоколи за качество.

Управление и помощни линии

Икономическо, финансово, трудово и счетоводно управление на Вашето стопанство и ексклузивна консултантска услуга и обработка на Вашето помощно досие.

Насаждения

Ние сме пионери в проектирането и изпълнението на интензивни и супер-интензивни бадемови, цитрусови и маслинови насаждения.