Мултидисциплинарен работен екип ни позволява да предлагаме различни консултантски услуги

Консултантска дейност / Проучвания и доклади

Тепро предоставя своите консултантски услуги на публични организации като Министерството на земеделието на Кралство Мароко, Екологичния фонд на Република Перу, Министерството на земеделието на Гана, Министерството на околната среда на Автономното правителство на Андалусия и Министерството на селското стопанство на Автономното правителство на Екстремадура. Провели сме технически, социални и екологични проучвания за осъществимост на инвестиционни проекти и проекти за развитие в много страни: Перу, Бразилия, Нигерия, Гамбия, Алжир, Мароко и Виетнам.

Ние сме специалисти в извършването на екологични проучвания и техническа и икономическа осъществимост на проекти. Прилагаме протоколи за качество.

Откриване на възможности и проекти

Проучвания за осъществимост на инвестициите: агро-индустриални проекти, преобразуване в напояване и придобиване на стопанства.

Проучване на национални и международни пазари, избор на инвестиционни възможности за нашите клиенти.

Crowdfunding: обединяване на инвестиционни усилия за закупуване на земя и нейното последващо управление и експлоатация.

Оразмеряване и Due-Dilligence

Инженерни изследвания

Проучвания за екологично и социално въздействие

Контрол и надзор на работата по EPCM договор

Финансово структуриране

Проектиране на модели на публично-частно участие

Управление на инвестициите

Пускане и въвеждане в експлоатация.

ТЕПРО отговаря за управлението и администрирането на бизнеса от името на клиента.

Тепро въвежда инвеститора в производствената верига, установявайки необходимите връзки с основните агро-хранителни индустрии.

Придружаване на инвеститора «услуга по мярка»