Подобряваме производителността чрез оптимизиране на процеси и инфраструктура

Инженерство / Строително-монтажни работи

В ТЕПРО разполагаме с екип от професионалисти с доказан опит в изпълнението на строителни дейности и строителство във всичките му видове. Нашият инженерен отдел има богат опит в промишленото строителство, покриващ по-голямата част от индустриалните сектори, особено аеронавтиката и автомобилната индустрия.

  • Благоустройство и инфраструктура.
  • Промишлено строителство.
  • Жилищно строителство и третостепенни сгради.
  • Рехабилитация.