Изправени сме пред техническите, социалните и екологичните предизвикателства на сектора

Проучване + Развитие + иновации/ Зелена икономика

Тепро работи за прилагането на зелена икономика, търсейки жизнеспособността и устойчивостта на производството на култури, предназначени за получаване на биомаса, биогорива и биопродукти. Проведохме проучвания за осъществимост на култури за производство на биодизел и биоетанол, както и проучвания за повторното използване на странични продукти за биомаса.

Кръговата икономика е подход, към който всички производствени сектори трябва да се стремят: ние в Тепро залагаме на екологично устойчиво земеделие, поради което се присъединяваме към приноса на нашите знания за намиране на решения, които да намаляват използването на суровини, повторно използване на странични продукти и рециклиране на