Изправени сме пред техническите, социалните и екологичните предизвикателства на сектора

Проучване + Развитие + иновации / Развитие

Тепро разработва и участва в експериментални проекти от различен характер, свързани с въвеждането на нови култури и сортове, както и внедряването на нови производствени техники:

  • Нови култури като кенаф, киноа, теф…
  • Нови сортове слънчоглед
  • Нови производствени техники: интегрирано производство, капково напояване на ориз, сонди, механизирано прибиране на реколтата