Мултидисциплинарен работен екип ни позволява да предлагаме различни консултантски услуги

Консултантска дейност

35-годишният опит, който имаме в областта на селското стопанство и селските райони, ни позволява да предлагаме качествени съвети и помощ на нашите клиенти, осигурявайки им основно ръководство при вземането на решения. С глобализирана и модерна визия, нашата мисия е да предоставим персонализирана, солидна и качествена услуга по време на всички етапи на проекта.
Нашите професионалисти гарантират изключителна строгост и професионализъм при анализа, планирането и изпълнението на заявените услуги. Ние извършваме икономически, социални и екологични проучвания за осъществимост, оценки и анализ на риска и търговски предложения. Консултираме както публични, така и частни организации, фондации и организации с нестопанска цел.

Консултантска дейност

Разполагаме с портфолио от разнообразни активи, които се адаптират към профила и потребностите на всички видове клиенти.

Оценки

Изготвяме планове за имоти, оценки и експертизи. Проучвания и доклади

Проучвания и доклади

Имаме опит като консултанти на пазара за многостранните институции и сътрудничество за развитие.

Инвеститори

С професионално управление, инвестициите в селскостопански активи позволяват да се постигнат средни нива на доходност между 3 и 5% годишно.

Proyectos Desarrollados: