Подобряваме производителността чрез оптимизиране на процеси и инфраструктура

Инженерство/ Вода и околна среда

През цялата ни история като компания сме покривали и най-взискателните потребности на нашите клиенти, предлагайки много пълен списък от хидроинженерни услуги. Ние предлагаме цялостна услуга от проектиране и изпълнение на съоръжения за съхранение, разпределение и доставка на вода до проектиране и автоматизация на системи за повдигане на вода с голям поток.

  • Хидравлика и речна хидрология.
  • Прочистване.
  • Разпределение, регулиране и съхранение на вода.
  • Опазване и управление на околната среда.
  • Хидравлична инфраструктура.