Подобряваме производителността чрез оптимизиране на процеси и инфраструктура

Инженерство / Селско стопанство и развитие на селските райони

Нашият консолидиран опит в селскостопанския сектор ни позволи да разработим проекти за смяна и напояване на култури, използвайки техники от последно поколение. Разработени са широка гама от агропромишлени проекти в националната и международната география.

  • Смяна на култури и напояване.
  • Хранително-вкусова промишленост: маслобойни, сушилни и мелници за ориз, фабрики за пакетиране на маслини, винарни, кланици и др.
  • Акумулиращи езера
  • Проектиране и изпълнение на всички видове насаждения: суперинтензивни маслинови, бадемови и цитрусови.
  • Инфраструктури и селско оборудване.