Професионалисти в областта на консултациите за инвестиции, управление и селскостопанска експлоатация.

управление

Улесняваме техническото и икономическото управление на земеделските стопанства, както и отношенията с агробизнеса, въз основа на персонализирани стратегии.

Консултации

Консултираме и подпомагаме вземането на решения, като предлагаме анализи и предложения, които гарантират успеха на операциите.

Инженеринг

Предлагаме персонализирани услуги, за да гарантираме рентабилността на инвестициите, модернизацията на сектора и грижата за околната среда.

Проучване + Развитие + иновации

Ангажирани сме с иновации в областта на културите и производствените техники, зелената икономика и използването на нови технологии, които оптимизират управлението на селското стопанство.

Разработване на международни проекти

Tepro има силно международно присъствие с проекти, разработени на четири континента, и офиси в Испания, Португалия, България, Сенегал и Мароко.

Нашите данни потвърждават това.

0
години опит
0
служители
0
управлявани хектари